Grand Prix Automobile de Monaco 1957 - Photos by Edward Quinn

Maurice Trintignant, N° 30 Ferrari 801. Grand Prix Monaco 1957
File: GP1957_160G_288.jpg

Grand Prix Automobile de Monaco 1957 photographed by Edward Quinn. © edwardquinn.com